Thứ Năm , Tháng Mười 28 2021
Breaking News

Tư vấn giám sát là làm gì?

Các công việc của tư vấn giám sát bao gồm:

 • Nghiệm thu xác nhận công trình đã thi công theo đúng như hợp đồng thi công xây dựng dựa trên hồ sơ thiết kế thi công, theo quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng để đảm bảo về chất lượng và tiến độ cuia3 công trình.
 • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đảm bảo chất lượng và tiến độ.
 • Báo cáo và đề xuất với chủ đầu tư công trình những ý kiến mới hoặc những cái bất hợp lý trên thiết kế để kịp thời sửa đổi. 

Vai trò của công tác tư vấn giám sát xây dựng công trình:

 • Giám sát – Quản lý – kiểm tra tất cả các quy trình thi công xây dựng trên nền tảng hồ sơ thiết kế đã được duyệt, thống nhất và những quy chuẩn về xây dựng ( như quy chuẩn kỹ thuật cho phép, an toàn công trình )
 • Phát hiện, xử lý các sai sót, sai phạm trên công trình. Hổ trợ chủ đầu tư nhà thầu khắc phục các sai xót, đề xuất với chủ đầu tư những giải pháp nhằm nâng cao chất lương và an toàn cho công trình.
 • Quản lý giám sát chặt chẻ từng hạng mục từ phần thô cho đến phần hoàn thiện của công trình.
 • Đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
 • Giám sát chất lượng nguyên liệu đầu vào và các trang thiết bị sử dụng trên công trình.
 • Nghiệm thu từng hạng mục và xác nhận bản vẽ hoàn công cho công trình.

Quy trình tư vấn giám sát công trình

Để công trình đạt được chất lượng cao, ngoài những công việc giám sát sát sao chặt chẽ, chúng ta không những không nghĩ đến một chương trình tư vấn giám sát chặt chẽ theo một logis khoa học, đó là Quy trình tư vấn giám sát công trình xây dựng:

 1. Thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công công trình.
 2. Giám sát, đánh giá năng lực của nhà thầu thi công.
 3. Lập kế hoạch, triển khai tư vấn giám sát công trình.
 4. Kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công và phương án tổ chức thi công của nhà thầu.
 5. Kiển tra đánh giá nguyên vật liệu đầu vào và các trang thiết bị thi công tại công trình.
 6. Kiểm tra, đánh giá trình độ, tay nghề của nhân công nhằm ảnh hưởng cơ bản đến chất lượng, tiến độ công trình.
 7. Theo dõi chặt chẽ về tổng quan của công trình nhằm đảo bảo về chất lượng tiến độ công trình đồng thời đề xuất những giải pháp tốt nhất nhằm giảm tiến độ và giá thành nếu có.
 8. Lập báo cáo cục bộ và báo cáo tổng kết cho công trình

Những đặc thù của người tư vấn giám sát:

 • Vị trí: Một chức danh trong hoạt động xây dựng.
 • Chức năng: Giám sát nhà thầu thi công xây dựng
 • Nhiệm vụ: có 2 nhiệm vụ như sau:
  1. Theo dõi quá trình thực hiện các công việc của nhà thầu xây dựng dựa trên nền tảng thống nhất về hồ hơ thiết kế và những quy chuẩn về xây dựng.
  2. Kiểm tra:
 • Kiểm tra điều kiện khởi công
 • Kiểm tra những điều kiện phù hợp với nhà thầu thi công ( ví dụ như: nhân lực, thiết bị, hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ, giấy phép sử dụng máy móc thiết bị, vật tư, phòng thí nghiệm, các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện phục vụ thi công …)
 • Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt do nhà thầu cung cấp.
 • Kiểm tra biện pháp thi công
 • Kiểm tra quá trình thự hiện công tác tại hiện trường của nhà thầu.
 • Tổ chức nghiệm thu.
 • Xác nhận bản vẽ hoàn công.
 • Phát hiện sai xót, điều chỉnh kịp thời
 • Tổ chức kiểm định chất lượng khi có nghi ngờ.
 • Chủ trì giải quyết vướng mắc giữa các bên liên quan.
 1. Quyền hạn:
 • Yêu cầu điều chỉnh.
 • Dừng thi công
 • Yêu cầu khắc phục hậu quả
 • Từ chối nghiệm thu.
 1. Năng lực:
 • Trình độ cao đẳng hoặc đại học trở lên
 • Kinh nghiệm: Tham gia thiết kế, giám sát ít nhất 5 năm.
 • Đào tạo: qua lớp bồi dưỡng giám sát thi công.
 • Được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát.
 1. Phạm vi hoạt động:
 • Không gian: phạm vi thi công của nhà thầu
 • Thời gian: Thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thi công.
 1. Mối quan hệ:
 • Nhà thầu thi công
 • Chủ đầu tư
 • Đơn vị thiết kế
 • Các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế thi công công trình.
 1. Ngoại lệ:
 • Ngoài thiết kế công trình.
 • Sự cố công trình.

9.Nguồn dữ liệu:

 • Hồ sơ thiết kế, thuyết minh bản vẽ.
 • Biện pháp thi công.
 • Quy chuẩn xây dựng
 • Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

 

 

Call Now Button