Thứ Ba , Tháng Mười 19 2021
Breaking News
Trang Chủ / Xây Dựng Nhà / MẪU THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ

MẪU THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

______________________________

THÔNG BÁO NGÀY KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ DỰ ÁN

 Kính gởi:    -Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):………………………….

1. Tên chủ đầu tư:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:

– Số nhà:……………………………………………đường:……………………………………………

Phường (xã, thị trấn):…………………………..quận (huyện):…………………………………..

– Số điện thoại:……………………………..

2. Tên công trình/dự án: Nhà ở dân dụng………………………………………

Địa điểm xây dựng:

– Số nhà:…………………………………………….đường:……………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………………………quận (huyện):…………………………………

– Thuộc lô, thửa đất  số:……………………………tờ bản đồ:…………………………………..

3. Giấy phép xây dựng  số:……………./GPXD ngày ………tháng……….năm………..

do……………………………………………………..cấp

4. Ngày khởi công:…………………………………………………………………………………….

5. Dự kiến ngày hoàn thành:…………………………………………………………………….

Xin báo UBND phường (xã, thị trấn)…..

…………………………………………….để biết và theo dõi.

                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…….năm……..

                                                                       Chủ đầu tư

                                                                         (ký tên)

hosting hosting giá rẻ web hosting mua hosting thuê hosting hosting linux dịch vụ hosting đăng ký hosting hosting đăng ký hosting đăng ký hosting
Call Now Button